VERTROUWENSPERSOON


Een belangrijk agendapunt voor de bedrijven is Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit fenomeen is één van de grootste veroorzakers van verzuim en arbeidsongeschiktheid omdat het kan zorgen voor langdurige stress op het werk. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan PSA helpen voorkomen. Vooral voor kleine bedrijven is het vinden en aanstellen van een interne vertrouwenspersoon lastig. Bedrijven kunnen Miriam Bonsing als externe gediplomeerde en gecertificeerde vertrouwenspersoon aanstellen.

Zij werkt conform de gedragscode voor de vertrouwenspersoon en is aangesloten bij de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen, het LVVV, met een vermelding in het beroepsregister en een lidmaatschapsnummer: 104209.

WAT ZIJN DE TAKEN VAN EEN VERTROUWENSPERSOON?

- Verzorgt de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.

- Bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.

- Informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

- Geeft begeleiding als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende.

- Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.

- Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

- Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

- Registreert gevallen van ongewenst gedrag.

(bron: SZW)