VERTROUWENSPERSOON

Een belangrijk agendapunt voor de bedrijven is Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hierbij gaat het om werkdruk en ongewenst gedrag. Dit fenomeen is één van de grootste veroorzakers van verzuim en arbeidsongeschiktheid omdat het kan zorgen voor langdurige stress op het werk.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan PSA helpen voorkomen. Vooral voor kleine bedrijven is het vinden en aanstellen van een interne vertrouwenspersoon lastig. Bonst.nl biedt voor bedrijven externe vertrouwenspersonen. Deze zijn gediplomeerd en gecertificeerd.

Scan de QR code voor de vermelding van Miriam in het beroepsregister mijncertificatie.nl met registratienummer VP-134.

 

 

Bonst.nl werkt conform de gedragscode voor de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen van Bonst.nl zijn aangesloten bij de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen, LVV. Daarnaast nemen zij deel aan intervisie groepen en houden zij het kennisniveau op peil door regelmatig kennissessies bij te wonen of bijscholing te volgen.

 

 

WAT ZIJN DE TAKEN VAN EEN VERTROUWENSPERSOON?

- Verzorgt de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en hulp en advies nodig hebben.

- Bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.

- Informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

- Geeft begeleiding als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende.

- Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.

- Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

- Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

- Registreert gevallen van ongewenst gedrag.

(bron: SZW)